De Holm is een P.C. basisschool en ligt aan de rand van de wijk Noordwijck in Leusden. In deze wijk hebben de straten de namen van rivieren. Als school willen we graag een plek zijn, waar het goed toeven is, waar ieder zich veilig en geborgen voelt. Tussen alle rivieren, vaste en vruchtbare grond bieden, waar men kan groeien en bloeien!

Het team van De Holm

logo_deholm

Naam van de school

De naam ‘holm’ betekent klein eilandje, zandige hoogte in de Scandinavische talen. Dit Nederlandse woord is een oude ontlening aan het Deens. In Scandinavische talen vindt men ‘holm’ vaak terug in plaatsnamen, met als bekendste voorbeeld Stockholm.

De ‘viking’ slaat op het speelschip op het plein.

icoon visie en missie

 Visie & missie

” DE HOLM, LAAT JE RAKEN”

Net als iedere school bieden wij onderwijs dat voorbereidt op het zelfstandig innemen van een plek in het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Maar wij zijn bijzonder, want we zijn altijd:

Aanstekelijk, aandachtig en aanspreekbaar.

Meer weten? Bekijk ons identiteitsdocument.

music_note

Holmlied

Refrein:
‘De Holm’ is een eiland, een eiland in de zee.
Ons teken is de Viking, wie vaart er met ons mee?

Couplet 1:
Te midden van rivieren daar staat een mooie school.
Van hout, ja echt natuurlijk, van vlakbij de Noordpool.

Refrein:
“De Holm”  is een eiland, een eiland in de zee.
Ons teken is de Viking, wie vaart er met ons mee?

Couplet 2:
Ja alles doen we samen en iedereen doet mee.
Een ieder wat hij aankan, dat is een goed idee?!

Het team van De Holm bestaat uit 18 enthousiaste dames en 2 heren en is gevarieerd van leeftijdsopbouw. Wij zijn allemaal trots op onze school en dragen dit graag uit. De leerkrachten doen er toe op De Holm!

teamfoto

 • Marianne Kuiper

  Clusterdirecteur


  - Clusterdirecteur

  mkuiper@voilaleusden.nl

 • Jolien Brouwer

  Locatieleider


  - Locatieleider de Holm

  jbrouwer@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag en donderdag

 • Lies de Graaff

  IB'er


  - IB'er

  ldegraaff@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, woensdag en donderdagmorgen

 • Hester Butje

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 1/2
  - ICT’er
  - Interne contactpersoon

  hbutje@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag en woensdag

 • Niki Kamerbeek

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 1/2

  nkamerbeek@deholm.nl

  Werkdagen:
  Woensdag (1x in de 2 weken), donderdag en vrijdag

 • Ilona van Bruggen

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 3

  ivbruggen@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag en woensdag (1x per 2 weken)

 • Jeannette Mulder

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 3

  jmulder@deholm.nl

  Werkdagen:
  Woensdag (1x per 2 weken), donderdag en vrijdag

 • Shelley Helms

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 4

  shelms@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag en dinsdag

 • Gonny de Klaver

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 4
  - Interne contactpersoon

  gdklaver@deholm.nl

  Werkdagen:
  Woensdag, donderdag en vrijdag

 • Gerda van Bokhorst

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 5

  gvbokhorst@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag en woensdag

 • Judith van den Hoek

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 5

  jvdhoek@deholm.nl

  Werkdagen:
  Donderdag en vrijdag

 • Mirelle Kaal

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 6
  mkaal@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag en woensdag

 • Nienke Aben

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 6

  naben@deholm.nl

  Werkdagen:
  Woensdag, donderdag en vrijdag

 • Yolenthe van Heck

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 7

  yheck@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 • Ivan Nijman

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 7

  inijman@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, woensdag en donderdag

 • Daniëlle de Leeuw

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 8

  ddleeuw@deholm.nl

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag, woensdag (1x per 2 weken)

 • Petra van Kampen

  Leerkracht


  - Leerkracht groep 8

  pvkampen@deholm.nl

  Werkdagen:
  Woensdag (1x per 2 weken), donderdag en vrijdag

 • Coby Dijkstra

  Leerkrachtondersteuner


  - Leerkrachtondersteuner

  cdijkstra@deholm.nl

 • Marjan Dijkstra

  Leerkrachtassistent


  Marjan Dijkstra
  - Leerkrachtassistent groep 7/8

 • Benjamin Eikelenboom

  Conciërge


  - Conciërge

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag en donderdag

OVERBLIJVEN

“Overblijven”, oftewel TSO > Tussenschoolse Opvang

overblijvenEr is gelegenheid voor overblijven onder toezicht van 1 overblijfkracht per 15 kinderen. Kosten: € 1,70 per keer, per kind, bij vooraf aanmelden (voor 12.00 uur ‘s nachts de dag voorafgaande aan de overblijfdag). Kosten € 3,40 per keer, per kind, wanneer het kind te laat of niet is aangemeld. Voor kinderen die gebruik maken van het overblijven, wordt een inlognaam en wachtwoord verstrekt zodat de ouder zelf aan- en afmelding in het computersysteem Donkworks kan verzorgen.

De eerste aanmelding kan gedaan worden door middel van een aanmeldingsformulier overblijven.

Mocht u vragen hebben over het overblijven kunt u contact opnemen via de email: overblijf@deholm.nl

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven op school. Op de website van de school is het overblijfreglement te vinden. Hier in staat de gang van zaken rond het overblijven beschreven. Klachten over het overblijven, kunt u natuurlijk altijd bespreken met de overblijfcoördinator en/of locatieleider. Klachten over het overblijven vallen onder de klachtenregeling voor het onderwijs. De klachtenprocedure en de gegevens van de klachtencommissie zijn opgenomen in de schoolgids.

Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord of gebruikersnaam en wachtwoord vergeten, neem contact op met de overblijfcoördinator via overblijf@deholm.nl

Contact:

W: Donkworks (aan-en afmelding)
E: overblijf@deholm.nl

Coördinatie:

Astrid van Waart
Monique Vermeulen

DOWNLOADS

Aanmelden overblijven (PDF bestand)

Overblijfreglement (PDF bestand)

Regels omtrent overblijven (PDF bestand)

Wilt u informatie over De Holm of een vraag stellen aan het team?
Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op met Jolien Brouwer
(bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) op het nummer 033 494 3936.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Adresgegevens

Lingewijk 13, Leusden
jbrouwer@deholm.nl
Telefoonnummer: 033 494 3936
Adres

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Elke school heeft een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leraren. De directie van de school moet een aantal zaken overleggen met de MR, die hierin adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dit is belangrijk voor het goed functioneren van de school in al haar taken en verplichtingen. De Holm is onderdeel van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs (VPCO). Binnen deze vereniging functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vervult dezelfde rol als de MR, maar dan op bestuursniveau en voor zover de desbetreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken scholen. Een leerkracht en een ouderlid van onze school maken deel uit van de GMR.

MR

Deelnemers MR/GMR

Leerkrachtengeleding:

 • Jeannette Mulder
 • Ilona van Bruggen
 • Nienke Aben

Oudergeleding :

De Holm heeft geen afvaardiging in de GMR.

Contact
Mocht u ideeën of aandachtspunten hebben die u besproken wilt hebben in de Medezeggenschapsraad, en die passen in de doelstelling die wij ons gesteld hebben, mail ons dan.

DOWNLOADS

MR verslag 08-06-2017 (PDF bestand)

MR verslag 20-04-2017 (PDF bestand)

MR verslag 16-02-2017 (PDF bestand)

MR verslag 21-11-2016 (PDF bestand)

 

OUDERRAAD

De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders die meehelpt met het organiseren van activiteiten op school, zoals de Kerst-, Sinterklaas- en Paasviering, maar ook sportdagen en groepsvieringen. Gemiddeld wordt er 5x per jaar vergaderd. De OR-leden hebben zitting in een of meerdere commissies en iedere commissie wordt weer verder aangevuld met ouders. De commissie helpen bij het organiseren van activiteiten (bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, de Kerstviering, de Paasviering, etcetera). Voor de uitvoering van de diverse activiteiten wordt jaarlijks aan alle ouders een financiële bijdrage gevraagd: de vrijwillige ouderbijdrage. Iedere groep heeft een ouder als groepscoördinator; deze is automatisch lid van de OR. Verder hebben een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een teamlid zitting.

 • De Ouderraad is via e-mail bereikbaar.
 • Voorzitter (en waarnemend penningmeester): Timo Beumer > or@deholm.nl
 • Secretaris: Carin Zuidema > or@deholm.nl
 • Penningmeester: Wilma van de Bunt > or@deholm.nl
 • Namens het team van De Holm: Daniëlle Vlijm

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze verschijnen na de vergadering op de download pagina onder het kopje “Downloads”. Wilt u echter de notulen voortaan in uw mailbox ontvangen, laat dit dan even weten via e-mail. U zult dan worden toegevoegd aan de mailinglist van de notulen.

Groep Coördinator 1 Coördinator 2
1/2a Willemien van der Lelie Hester Spoor
3 Willemien van Kouwen Ellen Zomer
4 Evelyne Beumer Annebeth van den Brink
5 Maaike Verhoef Ester van den Hoek
6 Roeline Kooijman Edith Kooijman
7 Marleen Luijer Kim Slingerland
8 Merle Buhler Suzan Oosterdijk

DOWNLOADS

OR verslag 28 augustus 2017

OR verslag 20 juni 2017

SPORTCOMMISSIE

Wat doet de sportcommissie?

Leerlingen van De Holm wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de schooltoernooien binnen de gemeente Leusden. De sportcommissie is hiervoor de “spil in het web”. Organisaties van de toernooien kunnen hun uitnodiging melden bij de sportcommissie. De sportcommissie gaat dan aan de slag. De acties bestaan uit:

 • Inventariseren welke leerlingen willen deelnemen aan het schooltoernooi;
 • Opgeven van de diverse teams of deelnemers aan het schooltoernooi;
 • Communiceren programma van het schooltoernooi;
 • Regelen van begeleiding voor de deelnemende leerlingen.

Motto :

“SPORTIEF DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN”

Naast de schoolsporttoernooien zijn qua communicatie ook de volgende schoolactiviteiten ondergebracht:
- Leusdense Avondvierdaagse
- Koningsspelen
Voor beide activiteiten zijn wel (sub)commissies ingesteld.

 Wie zijn de commissieleden?

Voor het schooljaar 2017/2018 bestaat de commissie uit de volgende ouders:

 • Joep Beijer (ouder van Sterre uit groep 5)
 • Albert Marantika (ouder van Ryan uit groep 7 en Cris uit groep 5)
 • Patrick de Bourgraaf (ouder van Yvette uit groep 8 en Leon uit groep 4)

Enthousiaste ouders kunnen altijd onderdeel worden van de commissie. Schroom niet om hiervoor contact te leggen met één van de commissieleden.

Hoe contact leggen?

Sportvragen kunnen worden uitgezet via sportcie@deholm.nl.
Ook kan telefonisch contact worden gelegd met:
Patrick de Bourgraaf 06 10 32 73 62 of Joep Beijer 06 53 51 49 51.

Welke activiteiten staan op de planning?

Basketbal: begin januari 2018
Handbal: 28 februari 2018
Schaken: februari 2018
Badminton: 7 april 2018
Korfbal: 11 en 12 april
Voetbal: 30 april
Bee-ball: 2e Pinksterdag

De sportcommissie streeft ernaar via het maandelijkse Scheepsjournaal te communiceren richting ouders/verzorgers en leerlingen. Globaal kan de jaarkalender worden geraadpleegd.

LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad is van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op ideeën, voorstellen,vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. De leerlingenraad is een orgaan dat meetelt op De Holm!

De leerlingenraad vergadert 6 x per jaar over verschillende thema’s. Ook denken ze mee over de Paasviering en de Koningsspelen, samen met ouders zitten ze in de commissie. Ook organiseren we een ouderavond om samen met de ouders na te denken over hoe we de lessen op school “actiever” kunnen maken.