Aankomende evenementen

There is no next event to show.

Sfeerimpressie

De Holm is een P.C. basisschool en ligt aan de rand van de wijk Noordwijck in Leusden. In deze wijk hebben de straten de namen van rivieren. Als school willen we graag een plek zijn, waar het goed toeven is, waar ieder zich veilig en geborgen voelt. Tussen alle rivieren, vaste en vruchtbare grond bieden, waar men kan groeien en bloeien!

Het team van De Holm

logo_deholm

Naam van de school

De naam ‘holm’ betekent klein eilandje, zandige hoogte in de Scandinavische talen. Dit Nederlandse woord is een oude ontlening aan het Deens. In Scandinavische talen vindt men ‘holm’ vaak terug in plaatsnamen, met als bekendste voorbeeld Stockholm.

De ‘viking’ slaat op het speelschip op het plein.

icoon visie en missie

 Visie & missie

” DE HOLM, LAAT JE RAKEN”

Net als iedere school bieden wij onderwijs dat voorbereidt op het zelfstandig innemen van een plek in het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Maar wij zijn bijzonder, want we zijn altijd:

Aanstekelijk, aandachtig en aanspreekbaar.

Meer weten? Bekijk ons identiteitsdocument.

music_note

Holmlied

Refrein:
‘De Holm’ is een eiland, een eiland in de zee.
Ons teken is de Viking, wie vaart er met ons mee?

Couplet 1:
Te midden van rivieren daar staat een mooie school.
Van hout, ja echt natuurlijk, van vlakbij de Noordpool.

Refrein:
“De Holm”  is een eiland, een eiland in de zee.
Ons teken is de Viking, wie vaart er met ons mee?

Couplet 2:
Ja alles doen we samen en iedereen doet mee.
Een ieder wat hij aankan, dat is een goed idee?!

Het team van De Holm bestaat uit 16 enthousiaste dames en 1 heer en is gevarieerd van leeftijdsopbouw. Wij zijn allemaal trots op onze school en dragen dit graag uit. De leerkrachten doen er toe op De Holm!

teamfoto

 • Marianne Kuiper

  Clusterdirecteur


  - Clusterdirecteur

 • Jolien Brouwer

  Locatieleider


  - Directeur de Holm

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag, woensdag 9.00-13.00 en donderdag

 • Yolenthe van Heck

  IB'er


  - IB'er

  Werkdagen:
  Dinsdag en donderdagmiddag

 • Hester Butje

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit I, groep 1/2/3
  - ICT’er
  - Interne contactpersoon

  Werkdagen:
  Woensdag, donderdag en vrijdag

 • Ilona van Bruggen

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit I, groep 1/2/3

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag en woensdag (ochtend of hele dag)

 • Gonny de Klaver

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit II, groep 4/5
  - Interne contactpersoon

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag (tot 12 uur) en woensdag (1x in de 2 weken)

 • Niki Kamerbeek

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit II, groep 3/4

  Werkdagen:
  Woensdag (1x in de 2 weken), donderdag en vrijdag

 • Nicole

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit II, groep 4/5

  Werkdagen:
  Maandag en dinsdag

 • Daniëlle de Leeuw

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit II, groep 4/5

  Werkdagen:
  Woensdag (11.00-15.00), donderdag en vrijdag

 • Yolenthe van Heck

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit III, groep 6/7/8

  Werkdagen:
  Maandag, donderdagochtend en vrijdag

 • Judith van den Hoek

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit III, groep 6/7/8

  Werkdagen:
  Dinsdag en woensdag

 • Gerda van Bokhorst

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit III, groep 6/7/8

  Werkdagen:
  Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 • Yvonne Leijenhorst

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit III, groep 6/7/8

  Werkdagen:
  Vrijdagochtend (tot 11:30)

 • Daniëlle de Leeuw

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit III, groep 6/7/8

  Werkdagen:
  Maandag en dinsdag

 • Nienke Aben

  Leerkracht


  - Leerkracht Unit III, groep 6/7/8

  Werkdagen:
  Woensdag, donderdag en vrijdag

 • Coby Dijkstra

  Leerkrachtondersteuner


  - Leerkrachtondersteuner

 • Marjan Dijkstra

  Leerkrachtondersteuner


  Nicole
  - Leerkracht Engels, rekenen en projectgroep

 • Gaby van Rooij

  Administratief medewerker


  - Administratief Medewerker

  Werkdag:
  Maandagochtend (8.30-12.00)

 • Kevin

  Conciërge


  - Conciërge

OUDERRAAD

De Holm heeft een actieve ouderraad, die verschillende, jaarlijks terugkerende evenementen coördineert. Bijvoorbeeld Sint en Kerst, Pasen, de Koningsspelen en de slotavond. De ouders die lid zijn, besluiten gezamenlijk ieder jaar welk evenement zij willen organiseren; zij vormen voor die gelegenheid een eigen commissie. Daarbij baseren ze zich op eerdere ervaringen, maar er is genoeg ruimte voor eigen creativiteit en vernieuwing.
De sportcommissie is het onderdeel dat alle sportieve wedstrijden waaraan De Holm als school deelneemt, voor zijn rekening neemt. Zij zijn het aanspreekpunt voor de sportverenigingen in Leusden, coördineren de inschrijvingen, en stellen de teams samen. Uiteraard zijn zij ook vaak als supporter aanwezig.
De schoolpleincommissie denkt mee over de speelmogelijkheden en speeltoestellen op het schoolplein. Denk bijvoorbeeld aan de de belijning die op het plein is aangebracht. De veiligheid is een belangrijk aspect dat zij in het oog houden. De schoolpleincommissie en de sportcommissie zijn geen groepscoördinator, iedere ouder kan zich hiervoor aanmelden.

Dan is er nog het bestuur: de voorzitter, penningmeester en secretaris.
De OR vergadert 5 keer per jaar. Als er een evenement georganiseerd moet worden, bepalen de commissies zelf hoe zij dat regelen. Uiteraard zijn enthousiaste ouders altijd welkom om een commissie te ondersteunen. Overkoepelende beslissingen, zoals bijvoorbeeld over school T-shirts, worden door de hele OR genomen.

Ben je geïnteresseerd in de OR, heb je vragen of ideeën? Deze kun je kwijt per mail: or@deholm.nl

 • De Ouderraad is via e-mail bereikbaar.
 • Voorzitter (en waarnemend penningmeester): Timo Beumer
 • Secretaris: Carin Zuidema
 • Namens het team van De Holm: Daniëlle de Leeuw

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Wilt u deze notulen voortaan in uw mailbox ontvangen,stuur dan een mailtje naar or@deholm.nl.

Wilt u informatie over De Holm of een vraag stellen aan het team?
Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op met Jolien Brouwer
(bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) op het nummer 033 494 3936.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Adresgegevens

Lingewijk 13, Leusden
jbrouwer@deholm.nl
Telefoonnummer: 033 494 3936
Adres

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Elke school heeft een wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leraren. De directie van de school moet een aantal zaken overleggen met de MR, die hierin adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dit is belangrijk voor het goed functioneren van de school in al haar taken en verplichtingen. De Holm is onderdeel van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs (VPCO). Binnen deze vereniging functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vervult dezelfde rol als de MR, maar dan op bestuursniveau en voor zover de desbetreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken scholen. Een leerkracht en een ouderlid van onze school maken deel uit van de GMR.

Deelnemers MR/GMR

Leerkrachtengeleding:

 • Niki Kamerbeek
 • Ilona van Bruggen
 • Nienke Aben

Oudergeleding :

De Holm heeft geen afvaardiging in de GMR.

Contact
Mocht u ideeën of aandachtspunten hebben die u besproken wilt hebben in de Medezeggenschapsraad, en die passen in de doelstelling die wij ons gesteld hebben, mail ons dan.

 

MR vergadering 13 februari 2020 (PDF bestand)

MR vergadering 9 december 2019 (PDF bestand)

MR vergadering 25 november 2019 (PDF bestand)

MR vergadering 3 oktober 2019 (PDF bestand)

MR Jaarverslag 2018-2019 (PDF bestand)

MR Jaarverslag 2017-2018 (PDF bestand)

SPORTCOMMISSIE

Wat doet de sportcommissie?

Leerlingen van De Holm wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de schooltoernooien binnen de gemeente Leusden. De sportcommissie is hiervoor de “spil in het web”. Organisaties van de toernooien kunnen hun uitnodiging melden bij de sportcommissie. De sportcommissie gaat dan aan de slag. De acties bestaan uit:

 • Inventariseren welke leerlingen willen deelnemen aan het schooltoernooi;
 • Opgeven van de diverse teams of deelnemers aan het schooltoernooi;
 • Communiceren programma van het schooltoernooi;
 • Regelen van begeleiding voor de deelnemende leerlingen.

Motto :

“SPORTIEF DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN”

Naast de schoolsporttoernooien zijn qua communicatie ook de volgende schoolactiviteiten ondergebracht:
– Leusdense Avondvierdaagse
– Koningsspelen
Voor beide activiteiten zijn wel (sub)commissies ingesteld.

Wie zijn de commissieleden?

Voor het schooljaar 2018/2019 bestaat de commissie uit de volgende ouders:

 • Joep Beijer (ouder van Sterre uit groep 6)
 • Albert Marantika (ouder van Ryan uit groep 8 en Cris uit groep 6)
 • Patrick de Bourgraaf (ouder van Leon uit groep 5)

Enthousiaste ouders kunnen altijd onderdeel worden van de commissie. Schroom niet om hiervoor contact te leggen met één van de commissieleden.

Hoe contact leggen?

Sportvragen kunnen worden uitgezet via sportcie@deholm.nl.

Welke activiteiten staan op de planning?
Basketbal: in de kerstvakantie
Handbal: in de voorjaarsvakantie
Badminton: begin april
Voetbal: in de meivakantie
Korfbal: in juni
Beeball: 2e Pinksterdag

Dit is wel afhankelijk van doorgang toernooi en planning van organisatie. Definitieve toernooidata worden via Scheepsjournaal en opgaveformulieren die aan de leerlingen worden uitgedeeld aangegeven.

LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad is van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op ideeën, voorstellen,vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. De leerlingenraad is een orgaan dat meetelt op De Holm!

De leerlingenraad vergadert 6 x per jaar over verschillende thema’s. Ook denken ze mee over de Paasviering en de Koningsspelen, samen met ouders zitten ze in de commissie. Ook organiseren we een ouderavond om samen met de ouders na te denken over hoe we de lessen op school “actiever” kunnen maken.

Dit schooljaar vertegenwoordigen deze leerlingen de leerlingenraad:
Naomi groep 6
Pim groep 6
Madelon groep 7
Matt groep 7
Stephanie groep 8
Adrian groep 8